ARS SACRA
előadás
Boldog László példaértékű életének forrása az Eucharisztiából fakadt
Semmelweis Egyetem - Elméleti Tömb
1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-43.
NEK program a Semmelweis Egyetem ÁOK és a Dr. Batthyány-Strattmann László Orvoskör Közhasznú Egyesület szervezésében. Megnyitó köszöntőt mond: Prof. Dr. Merkely Béla SE ÁOK rektora Köszöntőt mond: Prof. Dr. Kellermayer Miklós az SE ÁOK dékánja Levezető elnök: Huszár Géza Lőrinc O. Cist. káplán atya az egyesület lelki vezetője. A rendezvény fővédnöke: Prof Dr. Merkely Béla az SE ÁOK rektora
Boldog Dr. Batthyány Strattmann László magyar orvos, az Eucharisztia nagy tisztelője volt, a NEK Állandó Bizottságába is beválasztották. Példaértékű, hittel teli életét, csodás gyógyulásokkal kísért orvosi működését mutatom be. Nemcsak orvos volt a hercegek között, hanem herceg is az orvosok között. Az előadások 16 és 19 óra között lesznek hallhatóak. Program: - gróf. Batthyány Ádám Boldizsár: Dédapám, Boldog Dr. Batthány Strattmann László (10 perc + vettés) - Dr. Csókay András: Eucharisztia a műtőben (15 perc + vetítés) A "Boldog László" ösztöndíj nyerteseinek előadásai: - Dr. Rajki Dávid: Az Eucharisztiával a hétköznapokban (15 perc vetítéssel) - Frivaldszky Lőrinc: Hit, hivatás, Eucharisztia (15 perc vetítéssel) - Bátai Bence: A gyermek imája (10 perc) - Marx-Gombócz Eszter: Gyermeki hit (10 perc) - Dr. Párkányi Anna: Az Eucharisztia, ami mindenre képessé tesz bennünket, amely az Atya akaratát és dicsőségét szolgálja (10 perc) - Dr. Faigl Ilona Mária: Boldog László példaértékű életének a forrása az Eucharisztiából fakad (30 perc vetítéssel és 3 perc filmbejátszással) Közvetlenül halála után Plébánosa így nyilatkozott az Eucharisztikus Jézus iránti szeretetéről: „Senkivel az életben nem találkoztam, aki az Oltáriszentséget annyi áhítattal tudta volna nézni, és éppen ezért az Oltáriszentségben az eucharisztikus Jézustól annyit tudott volna kérni és kapni, mint Batthyány. Aki látta őt áldozni és ismerte nagy tudását, napsugaras, eleven kedélyét és emellett ezt a csodálatos áhítatot, az megérezte, hogy számára az Eucharisztia nem volt csupán áhítatgyakorlat, hanem Jézusnak valóságos jelenléte. Ő valóban Jézushoz megy. Őt látja, hallja és boldogan imádja.” Az előadás angol nyelvű tolmácsolással is hallgatható! Ehhez mobiltelefon és fülhallgató szükséges, mivel applikációs szinkrontolmácsolás keretében zajlik.
2021.09.07. KEZDÉS: 16:00 óra