ARS SACRA
előadás
LITURGIA ÉS MŰVÉSZET — KONFERENCIA
D50 Kulturális Központ és Hotel - Esztergom-terem
1071 Budapest, Damjanich utca 50.
kapcsolat: Ars Sacra Alapítvány, (30) 145 1284, ars-sacraars-sacra.hu, www.ars-sacra.hu
A Magyar Egyházzenei Társaság konferenciát szervez „Liturgia és művészet” címmel. Célunk, hogy az elhangzó előadások a múltat és a jelent elemezve, a liturgia és a különféle művészeti ágak (zene — irodalom — képzőművészet — építészet) mulandónak talált vagy öröknek remélt kapcsolódási pontjait bemutatva olyan tanulságokat fogalmazzanak meg, amelyek fényében a jelen és a jövő liturgikus művészeti jelenségei is értelmezhetők. A program egyszerre szól a szakmai közönséghez, akik saját kérdéseik és megoldásaik más művészeti ágakban megjelenő párhuzamaira figyelhetnek föl, és mindazokhoz, akik általában mélyebben szeretnék megérteni liturgia és művészet kapcsolatát. A liturgikus alkalmak szabadon látogathatók, a konferencián a részvétel regisztrációhoz kötött. A rendezvény online regisztrációja: ITT
Programterv: 2022. szeptember 23. péntek 17:00 Mise, istentisztelet LITURGIA ÉS MŰVÉSZET — SZENT MISE ÓRÓMAI ÉNEKEKKEL A HERMINA KÁPOLNÁBAN és LITURGIA ÉS MŰVÉSZET — PROTESTÁNS ISTENTISZTELET A FASORI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN 18:30 A MAGYAR EGYHÁZZENEI TÁRSASÁG (MET) KÖZGYŰLÉSE (D50 Kulturális Központ és Hotel - Estergom terem) A Magyar Egyházzene folyóirat új évfolyamának bemutatója, állófogadás. A programon a MET tagjai vehetnek részt. 2022. szeptember 24. szombat 8:00 Príma, regisztráció 9:00 Tercia 9:20 Megnyitó 9:30 1. előadás: Czétényi Gellért (irodalomtörténész) 10:00 2. előadás: Varga Ferenc (szobrász) 10:30 3. előadás: 11:00 Kávészünet 11:30 Kerekasztal-beszélgetés — A szent zene útjai (Bubnó Tamás, Földváry Miklós, Mizsei Zoltán, Szoliva Gábriel OFM) 12:30 Szexta 13:45 Nóna 14:00 4. előadás: Déri Balázs (költő, műfordító) 14:30 5. előadás: 15:00 6. előadás: Sándor László (zeneszerző) 15:30 Kávészünet 16:00 7. előadás: Enyedi Pál (orgonaművész) 16:30 8. előadás: Alácsi Ervin János (katolikus teológus) 17:00 9. előadás: Papp Ferenc (református teológus) 17:30 10. előadás: Hafenscher Károly (evangélikus teológus) 18:00 Filmvetítés Ozsvári Csaba (ötvös) munkásságáról 19:00 ÖKUMENIKUS VESPERÁS TÖBBSZÓLAMÚ TÉTELEKKEL A közös gondolkodás elindításául Joseph Ratzinger bíboros, a későbbi XVI. Benedek pápa tanulmányának rövid részletét választottuk: „Hogyan tovább? Ma nemcsak a szakrális művészetnek, hanem általában a művészetnek egy korábban ismeretlen méretű krízisét éljük át. A művészet válsága pedig azon emberlét krízisének a tünete, mely éppen az anyagi világ fölött való uralkodás legszélsőségesebb fokozásában olyan helyzetbe került, ahol az ember az anyagi természetű dolgokat meghaladó tájékozódási kérdések tekintetében vakká vált; ezt az állapotot lelki megvakulásként jellemezhetjük. Arra a kérdésre, hogy miként kell élnünk, hogyan vehetünk erőt a halálon, van-e és milyen értelme van az életünknek — mindezekre a kérdésekre nem léteznek többé közös válaszok. A pozitivizmus —a tudományos komolyság nevében— a horizontot az igazolhatóra, a kísérletekkel bizonyíthatóra szűkíti le, a világot átláthatatlanná teszi. Tartalmaz még ugyan matematikát, azonban a Logosz, aki ennek a matematikának és alkalmazhatóságnak az előfeltétele, nem jelenik meg többé. Képvilágunk így többé nem lépi túl az érzékelhetően megjelenőt, és azoknak a képeknek az áradata, amelyek minket körülvesznek, egyben a kép végét is jelentik. A fényképezhetőn túl semmi látnivaló nem létezik többé. Ekkor azonban nemcsak az ikon-művészet, a szakrális művészet válik lehetetlenné, amely egy messzebbre való látáson alapul; hanem maga a művészet is, amely az impresszionizmusban és az expresszionizmusban még egyszer megkísérelte az érzékeléssel járó látást a legszélső határokig kiterjeszteni, szó szerint tárgytalanná vált. A művészet saját magunk által teremtett világokkal való kísérletezéssé, olyan üres „kreativitássá” válik, mely a Creator Spiritus-t —a Teremtő Szentlelket— többé nem érzékeli. Megkísérli annak helyét átvenni, ám eközben mégis csak az önkényeset és az űrt képes létrehozni, az emberben pedig alkotó tevékenységének abszurditását tudatosítja." Joseph Ratzinger: „A képek kérdése.” (ford. Heller György) In: Joseph Ratzinger: A liturgia szelleme. (Szent István Társulat, Budapest, 2002). 117. {Előadók:} Hafenscher Károly (evangélikus teológus), Pap Ferenc (református teológus), Alácsi Ervin János (katolikus teológus), Czétényi Gellért (irodalomtörténész), Varga Ferenc (szobrász), Déri Balázs (költő, műfordító), Sándor László (zeneszerző), Enyedi Pál (orgonaművész), Bubnó Tamás (előadóművész), Szoliva Gábriel (egyházzenész), Mizsei Zoltán (előadóművész), Földváry Miklós (liturgiatörténész). {Közreműködő zenei együttesek:} Collegium Musicum Jaurinense (Művészeti vezető: Kelemen Áron OSB, Bruckner Máté), Fővárosi Protestáns Kántorátus (Művészeti vezető: Pap Kinga Marjatta), a Zeneakadémia egyházzene tanszékének kórusa (Művészeti vezető: Merczel György, Mizsei Zoltán)
2022.09.23. KEZDÉS: 17:00 óra
2022.09.24. KEZDÉS: 9:00 óra