ARS SACRAépítészet
XVI. SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI KONFERENCIA - DOMONKOS 800
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
1052 Budapest, Piarista köz 1.
telefon: (1) 486 4400
kapcsolat: Ars Sacra Alapítvány, (30) 145 1284, ars-sacraars-sacra.hu, www.ars-sacra.hu
A 800 éves Domonkos Rend történeti és mai építészetére fókuszál az előadás sorozat. A konferencián való részvételért a Magyar Építész Kamara tagjai 2022/165 bírálati sorszám alapján 2 kredit pontot kapnak. {Részletes program lent} Az előadók a részvételi 2 kredit ponton felül 0.5 kredit pontra jogosultak. {18.00 órakor} Hilton szálloda Dominikánus udvarát mutatja be Zágorhidi Czigány Balázs. 18.30 gyertyafényes zenei áhítat a Domonkos nővérekkel {Találkozás a Dominikánus udvar Halászbástya felőli bejáratánál}
{Programok:} 8.30 -9.00 Regisztráció 9.00 -9.30 {Köszöntők:} - {Dragonits Márta} az {Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi elnöke} - {Tutervai Mátyás MÉK alelnök} - {Krizsán András DLA, MÉSZ elnök} - {Kostecki Andrzej OP vicarius generalis} 9.30 - 10.00 {Bevezető:} - {Zágorhidi Czigány Balázs}: {Rövid magyar domonkos rendtörténet} - {Legeza László}: {Képes utazás a magyar rendtörténetben} 10.00 - 12.00 {Középkor:} - {Szakács Béla Zsolt} (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): {A koldulórendi építészet kezdetei a középkori Magyarországon} - {Radu Lupescu} (Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár): {A középkori kolozsvári domonkos kolostor kutatása} - {Takács Ágoston} (Budapesti Történeti Múzeum): {A Margit-szigeti domonkos apácakolostor kutatástörténete} 12.00 -13.00 ebédszünet 13.00 - 14.30 {Újkor:} - {Nemes András} (Soproni Múzeum): {Középkori domonkos és ferences kolostorok újkori újjéépítése} (Vasvár, Keszthely, Sopron) - {Veress Ferenc} (Színház és Filmművészeti Egyetem, Budapest): {Barokk domonkos templomok művészete} - {Haris Andrea} művészettörténész: {A domonkos nővérek kőszegi épületegyüttesének kialakulása} 14.30 - 16.00 {Esettanulmányok napjainkból} {A domonkos nővérek budakeszi rendházának tervezése és építése (Magyar Marietta Mirjam OP nővér, Bartók István és Fejérdy Péter építészek)} {A domonkos atyák szombathelyi rendházának felújítási és haszosítási tervei (Kostecki Andrzej OP atya, Mátis Barna és Egri Balázs építészek)} 16.00 -17.00 {Kérdések, válaszok} {Indulás a Várba, a Hilton szálloda Dominkánus udvara Halászbástya felőli bejáratához} A program a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Építész Kamara támogatásával valósul meg.
2022.09.22. 9:00-17:00 óra


A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges!
Itt jelentkezhet be: http://ars-sacra.hu/jegy.php?prg=6436